Persondata kunder

– Til kunder –

 

GDPR Munkebo Taxi https://www.munkebotaxi.dk ©

OPLYSNINGER OM PERSONDATA OG COOKIES – GDPR:

 

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Munkebo Taxi.

CVR-nr. 7726 7611 (herefter kaldet ”Selskabet”).

Som følge af din aftale med Selskabet, accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Udført 25.05. 2018.

 

Oversigt.

 

1. Generelt.

2. Personoplysninger.

2.1 Hvad er personoplysninger.
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger.
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til.
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger.
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger.
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger.
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger.
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger.

3. Kontakt.

4. Cookies politik

 

1. Generelt.

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning – GDPR, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov
samlet gældende lovgivning.

Nedenfor kan du læse, om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger.

2.1 Hvad er personoplysninger.

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail m.v. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabets navn, adresse m.v., vedrører ikke en fysisk person, og er derfor ikke omfattet af persondataordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger.

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består. Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalingen er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil, som udgangspunkt, efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til.

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil, som udgangspunkt, ikke blive videregivet til tredjepart.

Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger.

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.

 

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7 Beskyttelse af personoplysninger.

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”udført” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

 

3. Kontakt.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse til Munkebo Taxi

E-mail: munkebotaxi@gmail.com.

 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

GDPR Munkebo Taxi https://www.munkebotaxi.dk ©

4. Cookies politik Munkebo Taxi

Munkebo Taxi bruger cookies. Du kan vælge Tillad cookies uden 3. part/Afvis alle cookies eller Tillad alle cookies inklusive 3. part.

 

Overblik cookies

Munkebo Taxi bruger cookies til at give dig den bedste brugeroplevelse. Cookies bliver lagret i din browser, så du bliver genkendt som bruger, når du vælger at klikke på Munkebo Taxi igen. Vi får desuden oplysninger om, hvilke sider du klikker på.

Når du har tilladt cookies forsvinder valgmulighederne forneden på siden. I stedet for ses en knap i venstre hjørne med et tandhjul (vandmærkeknap), hvor du, ved tryk på knappen, kan læse om vores Cookies politik på alle sider i bannerboksen.

 

Du ændrer dit valg ved først at vælge ryd browserdata i din Google browser. Gå til Indstillinger, vælg Avanceret og vælg så Ryd browserdata. Så får du valgmulighed igen, når du åbner vores hjemmeside Munkebo Taxi.

 

Tillad nødvendige cookies

Det er en god ide at tillade nødvendige cookies på Munkebo Taxi.

Det gør du, som skrevet, nederst på hjemmesiden.  Enten ved at klikke på knappen Tillad cookies uden 3. part. Eller klikke på linket settings og i bannerboks klikke på knappen Tillad alle cookies inklusive 3. part. Hvis du tillader cookies, huskes dit valg.

Knapperne er kun synlige, indtil du har tilladt cookies eller så længe, som du ikke har truffet et valg.

Hvis du afviser brug af nødvendige cookies på Munkebo Taxi, kan vi ikke tilrette hjemmesiden til dine søgevaner og behov.

Venligst tillad nødvendige cookies, så vi kan gemme dit valg til næste gang. Du får selv en bedre brugeroplevelse, når du ikke skal forholde dig til cookies, hver gang du besøger Munkebo Taxi. Vi får muligheden for at tilrette hjemmesiden, så de sider, som du besøger oftest fremstår lettest tilgængelige.

Hvis du mailer til os om ændringer, vil det være godt, fordi hjemmesiden så kan tilrettes direkte til dine behov.

 

3. parts cookies

Der er på Munkebo Taxi’s hjemmeside linket imellem Munkebo Taxi’s hjemmeside og Google, herunder Google Analytics. Munkebo Taxi hæfter ikke for de valg, som du selv har truffet i forhold til valg af cookies i andre søgemaskiner, etc.

Dine søgninger på Munkebo Taxi’s hjemmeside gemmes i Google, og bruges til statistik over din og andres søgning generelt på vores hjemmeside i Google. Herved får vi noget at vide om vores kunders forbrugervaner, som vi har gavn af i forhold til optimering af hjemmesiden i Google. Det er altså Google, der samler dine valg for os, og vi kan se statistikken i vores hjemmesides Google konto, herunder Google Analytics.

Hvis du har tilladt cookies, er der ingen grund til, at vores cookies politik er specielt synligt for dig, når du ser på vores hjemmeside. Så derfor er knappen i venstre nederste hjørne valgt lys transparent, så den ikke flytter fokus fra indholdet på Munkebo Taxi’s hjemmeside. Hold mus over knap og se link tydeligt.

 

Med venlig hilsen

Munkebo Taxi

 

Logo Munkebo Taxi - MT © - https://www.munkebotaxi.dk

Link til Forside - slider - Munkebo Taxi - MT - https://www.munkebotaxi.dk ©

 

På sidste side læste du om Kontakt øvrigt. Du kommer tilbage til forsiden her via link Munkebo Taxi.