Lønskema Uge og Måned

 

Download skema herfra eller få print på kontoret og send som mail.

Uge Lønskema.

Du kan selv vælge at udfylde og indsende kørsel hver uge. Alle kan herved hurtigere tjekke, om det, som du indberetter, svarer til opgørelsen fra os. Så kan alle også bedre huske, hvordan ordrene var på en given dato.

Send til afregningmunkebotaxi@gmail.com hver søndag, vedhæft også kvitteringer.

 

 

Du skal udfylde måned Lønskema hver lønperiode.

Send Måned Lønskema MT til afregningmunkebotaxi@gmail.com, altid med den 15., som den sidste dag i lønperioden.

Du kan senest indberette lønperioden den 16.

Vedhæft kvitteringer, hvis du ikke har indsendt dem hver uge.

 

Kvitteringer (kvitt.) for udlæg, ex. til bilvask, indscannes eller fotograferes, gemmes som pdf og medsendes Uge Lønskema. Her kan du downloade forklaring til 1.d Gem foto af kvittering som pdf. Kvitteringer afregnes for sig selv, så derfor skal de ikke trækkes fra i lønskema. Du får dem indbetalt på din konto direkte fra kontoret.

For at kunne gemme foto som pdf, skal du have Adobe Reader installeret på pc, Ipad eller mobil. Så du skal downloade Adobe Reader, der er gratis, først. Læs hvordan her:

Download Adobe Reader forklaring foto.

 

 

Kørsel samt helligdage og fridage.

Kørsel. Din vogn kan køre på alle dage. Det er kun vognløbet, der kan være lukket.

Hvis du vil have fri, skal du altid skrive til kontoret på munkebotaxi@gmail.com.

Der er så andre chauffører, der gerne vil arbejde, og som kører din vogn samt vognløb, imens du holder fri.

Hvis du er syg, står det i din ansættelseskontrakt, hvad du skal gøre!

Vi har forsikring hos Alm. Brand, og du får mail med info fra dem.

 

 

Jul – Nytår.

Du får 50% ekstra i løn den 24.12, som den eneste dag hele året med tillæg.

Pause juleaften og den 31.12.

Aftenvagt er 0-2.5 time for garanti. Du kan kun ønske den lagt i tidsrummet kl. 17-21. Meddel kontoret i Seden, hvor lang pause du ønsker samt præcise tidsrum, og hvor du vil holde. Du betaler også denne pause selv.

Morgenvagt garanti har som vanligt en ½ times pause, som Flex placerer i løbet af vagten, hvis de husker det. Ellers må du selv ringe til flex.

 

Eksempler jul/nytår 2019-20.

Fynbus – klik på billedet.

 

 

Midttrafik – klik på billedet.

 

 

Sydtrafik er åbningstiden kl. 13-1 alle dage, som ses i Fynbus og Midttrafik dokumenter.

 

 

Man kan køre på forskellige måder, men alle udfylder samme skema.

 

Udfyld en række for hver dag.

 • Garanti – samme vogn.

 • Variabel – samme vogn.

 • Garanti og variabel – samme vogn.

 

Udfyld flere rækker for hver dag.

 • Springer garanti – forskellige vogne.

 • Springer variabel – forskellige vogne.

 • Springer garanti og variabel – forskellige vogne.

 

 

Vognpris for garantivognløb og variabel kørsel i samme vognløbsnr. – Download Tildelingsliste MT 2018.

Vognpris for ren variabel kørsel uden vognløbsnummer – du får indtil videre vognprisen af Tom.

 

 

Nedenunder ser du et eksempel på udfyldning af lønskema.

Download eksempel som excelark.

Download eksempel som pdf.

Du kan downloade forklaringer til alt vedr. udfyldning af Lønskema nedenunder.

1. Forklaring PDF alt vedr. udfyldning af Lønskema MT.

PDF forklaringer indholder følgende.

 • Samme tekst som her på din kontoside.

 • Forklaring af poster på lønskema.

 • Udregning af Løntimer og eksempler.

 • Forklaring på at gemme dit lønskema uge, måned eller samlet som pdf inden indsendelse af lønskema.

 • Link til download her på loginsiden.

 • Eksempler på omregning fra kvarter til timer.

 

For at kunne åbne som pdf, skal du have Adobe Reader installeret på pc, Ipad eller mobil. Så du skal downloade Adobe Reader, der er gratis, først. Læs hvordan her:

Download Adobe Reader forklaring åbne dokument.

Du kan downloade Uge og Måned Lønskema enkeltvis eller i et samlet dokument.

 

Download Uge Lønskema MT.

Der er indsat beregningsformler. Du ser det ved, at der står 0 eller 0,00. Når du indtaster dine tal i rækken, en for hver dag, så beregner excelarket løntimer samt sammentæller kolonnerne for dig.

Skemaet beregner selv løntimer via din indtastede Indkørte pris divideret med din indtastede vognpris.

Eks. du indsætter 284 i vognpris, og 2840 i Indkørt.

Så står der nu 10 i Løntimer. Du får altså 10 timers løn denne dag.

 

Link Uge Lønskema MT Excel.

Link Uge Lønskema MT – pdf.

Du ser eksempel på Uge Lønskema udfyldt længere oppe.

 

 

Download Måned Lønskema MT.

Der er indsat beregningsformler. Du ser det ved, at der står 0 eller 0,00. Når du indtaster dine tal i rækken, en for hver dag, så beregner excelarket løntimer samt sammentæller kolonnerne for dig.

Skemaet beregner selv løntimer via din indtastede Indkørte pris divideret med din indtastede vognpris.

Eks. du indsætter 284 i vognpris, og 2840 i Indkørt. Så står der nu 10 i Løntimer. Du får altså 10 timers løn denne dag.

 

Link Måned Lønskema MT Excel.

Link Måned Lønskema MT – pdf.

 

Eksempel på udfyldning af månedsskema nedenunder er kun vist med Dato og Ugedag, samt hvilken ugedag månedskema starter og slutter.

Link Eksempel Måned Lønskema MT Excel.

Link Eksempel Måned Lønskema MT pdf.

Eksempler på, hvordan du udfylder hver dag (række) ser du under Uge Lønskema længere oppe.

 

 

Download et samlet Lønskema med uger og måned samlet i et excelark.

I de længste lønperioder er der 5 uger.

Første uge rummer forskellig antal dage, fordi vi ruller med den 16. i måneden.

Dernæst udfylder du to hele uger i korte lønperioder og tre hele uger i lange lønperioder.

Sidst udfylder du sidste uge med den 15. som sidste dag.

 

Samlet Lønskema MT

 

 

Download Samlet Lønskema.

Link Uge & Måned Lønskema MT samlet Excel.

Link Eksempel Uge & Måned Lønskema MT samlet Excel.

Du har ikke brug for pdf udgaven her, fordi du downloader enkelte Ugeskema og Måned ovenover, hvis du vil udfylde skema i hånden med kuglepen.

Eksempler på, hvordan du udfylder hver dag (række) ses under Uge Lønskema længere oppe.

 

Vigtigt.

 

 

Din Konto

Link tilbage til Din Konto.